Biblioteka w Helsinkach


   status: Udział w Konkursie Międzynarodowym


   autorzy: Lukasz Gawlas, Martin Hruska, Krzysztof Leszczynski


   lokalizacja: Helsinki


   rok: 2012Kontekst urbanistyczny miejsca, szczególnie sąsiedztwo ważnych obiektów użyteczności publicznej, kształtuje nowoprojektowany obiekt. Budynek biblioteki stanowi równowagę dla znajdujących się po przeciwnych stronach parku obiektów: Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma, Siedziby Fińskiego Parlamentu, Centrum Muzyki Helsinki oraz Finlandia Talo. Założony w planie miejscowym kontur budynku ukształtowano w sposób, który podkreśla znaczenie obiektu i wartości jakie reprezentuje: kultura, edukacja, otwartość, dostępność. Architektura obiektu aranżuje przyległą przestrzeń publiczną. Dwa poziomy przyziemia (górne zorientowane w kierunku Töölönlahti, dolne w kierunku ulicy) umożliwiają dostęp do budynku z obu stron. Trzon komunikacji pionowej łączy oba poziomy z pozostałymi piętrami. Dolny, zorientowany na ulicę poziom przyziemia, zawiera funkcje publiczne (księgarnia, świat dziecka, laboratorium, warsztat, sauna) oraz funkcje serwisowe, techniczne i logistyczne. Górny poziom jest integralną częścią parku Töölönlahti. Główne lobby i restauracja oddzielone są od zewnątrz szklaną fasadą. Odwiedzający mogą podziwiać panoramę tej części miasta z wysokości. Przylegająca do obiektu zielona, terenowa rampa wraz z elementami parkowymi tworzy unikalne przedpole obiektu. Nadwieszona na stalowej kratownicy bryła biblioteki tworzy naturalne zadaszenie nad najbliższą przestrzenią wokół budynku. Chroniąc przed niekorzystnymi zjawiskami meteorologicznymi, obiekt może gościć plenerowe wydarzenia kulturalne. Jednocześnie rozwiązanie takie gwarantuje niezależność konstrukcji obiektu od planowanej podziemnej infrastruktury transportowej. Koncepcja podwieszonej struktury pozwala na klarowne rozgraniczenie tych dwóch kolidujących ze sobą inwestycji w czasie, przestrzeni i przypadającej odpowiedzialności. Przestrzeń związana bezpośrednio z funkcjami biblioteki znajduje się na ostatniej kondygnacji oraz na dachu. Ostatnia kondygnacja to jedna otwarta przestrzeń umożliwiająca swobodny dostęp do poszczególnych działów. Dział polityki i ekonomii otwiera się widokiem w kierunku parlamentu, literatura w kierunku jeziora, dział muzyki w kierunku centrum muzycznego. Na kondygnacji znajdują się również cztery strefy wypoczynku, nad którymi znajdują się zamknięte pomieszczenia przeznaczone do pracy indywidualnej. Częściowo wystają one ponad poziom dachu zyskują bezpośredni dostęp do światła słonecznego. Na poziomie samego dachu znajduje się kawiarnia z tarasem i zielenią. Ten najwyższy dostępny poziom obiektu oferuje panoramę całej okolicy. Kawiarnia dostępna jest bezpośrednio z głównego trzonu komunikacji pionowej i może funkcjonować niezależnie od biblioteki. Część dachu przeznaczona jest na instalacje paneli fotowoltaicznych. Obiekt posiada także inne funkcje o charakterze publicznym jak kino, przestrzeń wystawowa, galerie oraz inne funkcje towarzyszące. Zgrupowane na jednym poziomie mogą funkcjonować niezależnie od biblioteki. Geometria bryły kina wpisuje się w formę budynku.